32nd Year Hanuman Jayanthi Celebrations – 21-5-2017

By | May 20, 2017

Hanuman Jayanthi 2017 – Mathaji Talk – Vote of Thanks…

హరిః ఓం, మా ఫోటోలు చూచి చాలా మంది మిత్రులు మెసేజస్, కామెంట్స్ & మెయిల్స్ పంపుతున్నారు. వారి సమస్యలు చెబుతున్నారు. నిజంగా నాకు ఏమి తెలియదండి. మరో నిముషంలో ఏమిజరుగుతుందో కూడా తెలియదు. నేను మీ కష్ఠాలు ఎలా తీర్చగలను చెప్పండి. నేను చాలా కష్ఠాలు అనుభవించి, ఏడ్చి ఏడ్చి స్వామివారికి మొరపెట్టుకుని, గట్టెక్కాను. ఏ కష్టం వచ్చిన చాలీసా చేస్తాను.స్వామివారు ఎదురుగ ఉన్నట్లుగా భావించి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేస్తాను. ఇదంతా మా గురువుగారు (భగవత్ గీత) చెప్పినారు. ఆ అనుభూతి చాల బాగుంటుంది. ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఏ సమస్యలు వచ్చిన తీరిపోతాయి. ఆ విషయమే నేను అందరికి చెబుతున్నాను. మీరు స్వామిని గట్టిగ నమ్మండి, సాదించుకోండి. మిగిలిన జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి. ఆనందంగా జీవించండి. నన్ను పట్టుకుంటే ఏమి రాదు. ” నిజంగా నాకు ఏమి తెలియయదండి “

Vote of thanks – ఈ కార్యక్రమములో నాకు ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగానూ సహాయపడిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. వారందరికీ హనుమయ్య ఆశీస్సులు తప్పక లభిస్తాయి. మా కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా, నాకు చాల అందుబాటులో వుండి సహాయపడినవారిలో ముఖ్యమైనవారు suncoo Srinivasulu మరియు suncoo. Bindu Srinivasula దంపతులు, వారికి నా హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు. ఇట్లు మీ హనుమాన్ మాతాజీ


Hanumath Jayanthi 2017
Mathaji’s Perception & Reply to Felicitation
Hari hi Om.
After seeing our photographs of the Vaibhav, devotees are sending their opinions, messages and felicitations on Whats-app, Facebook, and E-mail to me. In that they are mentioning their personal sufferings and problems that they face in their life. Really, I don’t know anything about such aspects. Even I am not aware of anything that will happen in the next minute. If it is so…. How can I save you from your problems?
I have also experienced very hard distressed situations in my life and I have pleaded to Lord Hanuman and with his bleesings as my Savior, I have overcome such problems. Whenever I face any sorrowful conditions, I have read passionately Hanuman Chalisa. I presume that Lord Hanuman is in front of me to whom I do Pooja with devotion and dedication. I gained this Gnana through my GURU who is none other than Bhagavath Geetha.
That experience is really marvellous and I enjoyed it heart of hearts when I get relieved of any problem that I come across. I am sharing such experiences with all of you now. You too should have such strong belief and get rewarded. Be happy in the rest of your life through such dedication. Your belief on me alone cannot be the solution. Really, I am ignorant.
Reply to felicitation: I extend my sincere thanks to everyonewho have supported me directly and/or indirectly otherwise. I pray to Lord Hanuman that HE will shower his choicest blessings on all of you.
My special mention is to Shri Suncoo Srinivasulu and his spouse Suncoo Bindu Srinivasulu who gave me whole-hearted support n all sense in addition to my family members. I extend my best wishes to this dedicated couple.
​​​​​​​​​Yours’s
Hanuman Mathaji

Dhanyavadams to Bhakthi T V…
As Before, Scrolling news about Today (21-5-2017) our Hanuman Jayanthi Programme is running now in Bakthi TV. Thanks to your encouragement. Once again Pranams to Bhakthi T V…

Suvarchala Anjaneya swamy Kalyana Mahoschavam Photos on the occasion of Hanuman Jayanthi celebrations 21-5-2017..
32nd Hanumath Jayanthi & Sri Suvarchala Anjaneya Swamy kalyana Vaibhav- 21st May 2017
at Kalivi Choultry, Narayana Mudali Street, Chennai 600 001, India
Prelude: This vaibhav was planned well ahead by Mathaji and a pre-press meet was convened where Mathaji highlighted the significance of this splendid event to media to the extent that there was a scrolling message in Bakthi TV in the morning of the celebration day- Sunday, the 21st May 2017.
Mathaji gave her personal supervision and touch in the arrangement and decoration of the stage.
Eve: The celebration started with Mathaji’s grandson- Maruthi Ram birthday celebration, wherein the devotees gathered blessed her grandson after Mathaji showered flowers on her grandson as a mark of her love and affection.
Mathaji remembered very much Lord Krishna asking Mrs. Umalakshmi Venkatesan and Mrs. Girija Janakiram to sing the “Geetha Bothinchinaru” devotional song. Shri Balakrishna Sasthri of Nellore, the doyen of spiritual performance, conducted the kalynana vaibhav proceedings with jubilance, fitting songs, spiritual discourses to the great enjoyment of Mathaji (seen physically jubilant with frequent allocation of her deep love with Anjaneya Swamy).
Before mangalya daranam, Prof. Venkatesan summed up the cause of the vaibhav since every one wonders as to how Lord Hanuman- a bachelor – undergoes a kalyana vaibhav with Suvarchala Devi. He further enlightened on the On-going MASS Project in 22000 Sq.ft Anjanamma Land of Sanjeevini peetam at Dusi (near Kanchipuram).
Mathaji got engrossed with the celebration to the extent that she danced wholeheartedly to the recital of Anjaneya Veera sung by Mrs. Vatsala and Mrs. Suvarchala.
Conclusions:
Mathaji addressed the gathering with enthusiastic and diligent devotion in pursuit of Bakthi towards Lord Hanuman. She explained to everyone in a very simple, logical and heart touching presentation that any work done with deep love and ardent commitment towards perfection is the real sense of Bakthi.
She never forgot to conduct the Gummi dance, which denotes one of the multidimensions of a devotee who relates his/her Bakthi. Every devotee – participated in this entertainment and enjoyed to the core, before leaving the mandapam with pleasant memory of the day festivity – who is the carter of message to the human society.
Amalgamation of many such brilliant events – planned and passionately executed by Mathaji – is her exemplary act, which is beyond any comparison – a mark of BAKTHI.
Prof. P. Pandarinathan Venkatesan

Suvarchala Anjaneya swamy Kalyana Mahoschavam Photos on the occasion of Hanuman Jayanthi celebrations 21-5-2017..
With Lord Hanuman’s anugraham, once again I had the opportunity to witness the Celestial Wedding Ceremony of Hanuman and Suvarchala Devi.Needless to say, the arrangements were impeccable. The stage was set ready as the Celestial Couple awaited their wedding.
One could see Mathaji all over the place, personally perfecting the already perfect Alankaram till She was entirely satisfied.
Her energy remained exuberant throughout the function.
Just before the Ceremony began, Maruti Ram, the grandson of Mathaji, lit lamps which were kept in the shape of 7, to mark his 7th birthday. A tradition which I too have started following in my home. Then, all the devotees were called on stage and I too went , wondering for what.
There was a big crowd on stage I peeked, stood one my toes and craned my neck but couldn’t see anything of what was going on in front of me. Finally I ran to the farthest side of the stage and THEN I got just a glimpse.
IT WAS ENOUGH TO LAST A LIFETIME!!
I was awestruck by the Majestic stature of Maruti Ram, his hands clasped in reverence, his eyes closed in devotion and a beautiful smile played on his lips as Mathaji showered him with Jasmine flowers as blessings.
In that few seconds , I did not see Maruti Ram.
I saw Mathaji PERFORMING FLORAL ABHISHEKAM on HANUMAN HIMSELF!!
Mathaji’s face was radiant and glowing…And why wouldn’t it be!!
It is not just Her selfless devotion towards Hanuman but Her relentless efforts and hard work which has made Her and Sanjeevini Peetam ..AN EMBODIMENT of SUCCESS!
Attending these pooja functions not only creates in us a spiritual awareness but also a need to strive to preserve our culture.
The presence of our INDIAN TRICOLOUR on top of the stage instills a sense of patriotism and possessiveness in us
I pray wholeheartedly for the successful completion of their SPIRITUAL SARANGATHI PROJECT in Kanchipuram.
Jai Hanuman!
Regards,
Sarala Jaya Sekhar

HANUMATH JAYANTHI CELEBRATIIONS
HELD ON SUNDAY, 21 ST MAY 2017 AT SOWCARPET, CHENNAI.The WEDDING ANNIVERSARY OF SRI SUVARCHALA ANJANEYA SWAMY KALYANAM was performed for the 32 nd year by SANJEEVINI PEETAM Founder/Organiser
MATHAJI KANYAKUMARI.
The Bride Suvarchala and Bridegroom Hanumanthudu were decorated beautifully by Mathaji. The Mandap had a festive look in a matter of 3 hours due to Venuji and the volunteers. The Kalyanam was performed by Sri Vemuri Bala Krishna
moorthy Bhagavathar was specially invited from Nellore to perform the Kalyanam. Mathaji asked two devotees Mrs. Umalakshmi Venkatesan and Mrs. Girija Janakiram to sing GEETHA BOTHINCHINARU devotional song on Mathaji’s
Guru Bhagavat Geetha Bhagavathar Sri Bala Krishnamoorthygaru explained who is Suvarchala and under
what circumstances Lord Hanuman happened to marry her. The Mangalya Dharna thread , Akshada were taken around among the devotees blessings present in the Marriage Hall, and everyone got the opporturnity to get blessed by Hanumanji. Shastriji performed kalyana vaibhav rituals with mantras and songs.Mathaji enjoyed dancing around Suvarchala and Hanumanji during the Bhajan
“ANJANEYA VEERA” Song by devotee Vatsala Prasad.
As part of the marriage function, Mathaji called everyone to play traditionalGUMMI dance in celebration of Kalyana Vaibhav. Many devotees enjoyed playing Gummi. The Vaibhav was well planned by Mathaji and all the routines went on systematically due to perfect planning by Mathaji. Shri Venuji organized
Prasadam for all the devotees who were present in the Hall till the end and ensured that everyone got sufficient prasadam.
Mathaji gave a brief discourse about the Suvarchala Anjaneya Mahotsavam insimple language. Many of us don’t know what Bhakthi is, and how it could brealized. Mathaji explained what is Bhakthi and said that any work done with love and devotion is the real sense of Bhakthi.
The Two Hours spiritual journey through the Kalyanothsavam was very energetic and all of us could feel the vibration in the hall.Mr. Venkatesan explained the events in Tamil for those who could not understand Telugu. Also he explained to the devotees about the ongoing ambitious project of Mathaji – to build 30ft Hanuman Statue, Dhyana Mantapam, Prayer hall, Dining
Hall, Kitchen, 4 Rooms for stay with basic amenities – all in one acre land calledAnjanamma Land in Dusi, Kanchipuram. Mr. Venkatesan announced the Donors List who have donated for the above construction activity. Many more devoteeshave shown interest in donating for the above project.
:: JAI SHRI HANUMAN :: JAI ANJANEYA VEERA :: JAI BAJARANGA BALI :
Prasad Kateelkar
Hanuman Devotee.

.
Sakshi Telugu Daily News Paper 20-5-2017


Andhra Jyothi Telugu Daily News Paper 20-5-2017


Eenadu Telugu Daily News Paper 20-5-2017

Eenadu telugu news paper 20-05-2017

చెన్నై (సాంస్కృతికం), న్యూస్‌టుడే: వెస్ట్‌మాంబళంలోని సంజీవిని పీఠం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు సువర్చల, ఆంజనేయస్వామిల కల్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా సంజీవిని పీఠంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో మాతాజీ ఆహ్వానపత్రికను ఆంజనేయస్వామి పాదాల వద్ద ఉంచి ఆవిష్కరించారు. కల్యాణోత్సవం గురించిన వివరాలను వెల్లడించారు. షావుకారుపేట నారాయణ ముదలి వీధిలోని కలివి రామన్నశెట్టి వైశ్య ధర్మసత్రం కల్యాణోత్సవానికి వేదిక కానుందన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళాకారులు వేమూరి బాలకృష్ణమూర్తి భాగవతులు కల్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారన్నారు. సువర్చల జన్మవృత్తాంతాన్ని వివరించారు. ఆమె ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడి కూతురేనని తెలిపారు. గత 32 ఏళ్లుగా ఏటా వైశాఖ బహుళ దశమి రోజున హనుమజ్జయంతిని పురస్కరించుకుని కల్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. తొలి 17 ఏళ్లు నెల్లూరులో నిర్వహించామని గత 15 ఏళ్లుగా భక్తుల కోరిక మేరకు చెన్నైలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. కాంచీపురం సమీపంలో నిర్మిస్తున్న చతుర్భుజ వైకుంఠ హనుమ దేవాలయ నిర్మాణం ఈ ఏడాది పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఇప్పటికే భగవద్గీత ప్రార్థన మందిరం పూర్తయ్యిందన్నారు. ఆగస్టు 10న గోశాల ఏర్పాటు చేస్తామని, వచ్చే ఏడాది నుంచి నూతన ఆలయంలోనే కల్యాణోత్సవం నిర్వహిస్తామన్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు కల్యాణోత్సవం, రాత్రి ఏడు గంటలకు గుమ్మి ప్రదక్షిణం, 7.30 గంటలకు తీర్థప్రసాద వినియోగం జరుగుతుందన్నారు. కల్యాణోత్సవానికి ముందుగా హనుమాన్‌ చాలీసా సామూహిక పారాయణం కూడా ఉంటుందన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారుల పుట్టిన రోజును సంప్రదాయబద్దంగా ఎలా నిర్వహించాలో కూడా తెలియజేస్తారు. కల్యాణోత్సవానికి వచ్చే భక్తులకు సింధూరం, స్వామివారి చిత్రపటం, పసుపుదారం తదితరాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు. లోకకల్యాణం కోసమే భగవంతుడి కల్యాణోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. సమావేశంలో సంజీవిని పీఠం నిర్వాహకులు వేణుగోపాలరావు, హనుమలు కూడా పాల్గొన్నారు.