ఈశ్వర ఉవాచ :- శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్ర నామ తత్ తుల్యం రామ నామ వరాననే // Mathaji Talks Telugu

By | December 13, 2011

“నన్ను నేను”, “నిన్ను నీవు ” తెలిసికోవడమే ఆధ్యాత్మికం.
మా ధ్యేయం : ఆధ్యాత్మిక అవగాహన – హనుమాన్ మాతాజీ.

మనస్సు యొక్క జన్మ స్థానం హృదయం.
హృదయంలో హనుమంతుడు – హనుమాన్ మాతాజీ

జ్ఞానోదయానికి ముందు చేసిన కర్మపలాలు విడిచిన బాణంతో సమానం. ఉపసంహరించుకోలేము. కర్మ ఫలం అనుభవిస్తేనే నశిస్తుంది. కర్మ పలమైన కష్టం సుఖం అనుభవిస్తూనే, పుణ్యం సంపాదించుకునే మంచి అవకాశాలు ఈ పూజలు, చేసుకున్నవారికి చేసుకున్నంత అంటోంది భగవత్ గీత – హనుమాన్ మాతాజీ

Endaro Mahanubhavulu – Mathaji Talk

Our Motto:Spiritual Awareness & Hanuman Consciousness–Hanuman Mathaji

earikaatha-anjaneya-swamy-3

48. Hanuman Chalisa  Mahima – Mathaji Talk             –   Hindi
47. Grahanam 8-10-2014  Mathaji Talks 
46. Swachh Bharat – Betel Leaves ( Tamalapakulu ) Hanuman Mathaji
45. Hanumath Vratham
44. Grahanam 8-10-2014 
43. Happy Teachers Day – Mathaji Talk (5-9-2014)
42.Vasantha Panchami 
41.Vamana Jayanthi 16-9-2013
40.Sri-KRISHNA-JAYANTHI--Mathaji-Talk-2013
39.VOTE OF THANKS 16-8-2013

38.BIRTHDAY- MATHAJI WORDS

37.Hanuma Chaitanyam – Lakshyam

36 .Hanuma Chaitanyam  – Bhaje Vala Gathram
35.Tholi Ekadasi 19-7-2013

34. Hanuma Chaitanyam  – Bhaje Vala Gathram

33. Hanuma Chaitanyam  – Utsaham

32. Hanuma Chaitanyam {Anugraham}

31. Hanuma Chaitanyam

Hanuma-Chaithanyam-11-7-2013-Telugu

30.Andaru Bagundali

29.MAKARA SANKRANTI
28. New Year 2013 – Mathaji Talk
27. Dhanur Masam – Margasira Masam(Margazhi) 2012
26. KSHEERABDI DWADASI   (Photos)
25. Tulasi Mata Pavithrata
24.12.12.2012- Unique days & (The next is only after 100 years i.e 12-12-2112)
23. Deepavali 2012
22. VIJAYA DASAMI 2012
21. Vinayaka Chathurdhi 2012
20. Mathaji’s Birthday Talk {10-8-2012}
19. Guru Pournami (Telugu) – Maharshi Veda Vyasa Jayanthi 3-7-2012
18. Sri Vasavi Matha’s Jayanthi. 1-05-2012
17. AKSHAYA TRITIYA SIGNIFICANCE 24-4-2012
16. Sri Rama Navami 1-4-2012
15. Hanuman Deeksha 6-04-2012 
14. Yugadhi Panduga 22-03-2012 6pm
13. Maha Shivarathri 20.2.2012
12.BIRTH OF BHAGAVATH GITA–Margasira Suddha Ekadasi–6.12.2011 [Telugu]
11.BHEESHMA EKADASI {Telugu} 3–2–12
10. RATHA SAPTHAMI (SURYA JAYANTHI) 30-1-2012 – Telugu
9. Benefits of Orange (Saffron) Colour -Telugu
8. PROCEDURE FOR PERFORMING TUESDAY POOJA FOR LORD HANUMAN
7.  VAIKUNTA EKADASI 5-1-2012 Telugu
6.  1008 Mangala vara Pooja Visistatha 15-1-2012
5.  Hanuman Jayanthi Clarification
4. 
3.
2.

 

1.