Ekadasi Vratham – Bhagavath Geetha Prachara Yagnam – Mathaji Talk English

By | March 21, 2017

Ekadasi Vratham – Bhagavath Geetha Yagnam – Chapterwise – in a nutshell Presented by Hanuman Mathaji Kanya Kumari.

All English Translations By Prof. P. Venkatesan garu,

Meeku Hrudayapoorvaka, Hanumath Smarana Kruthagnathalu.

Hanuman Bless you & Your Family – Hanuman Mathaji 

1st Chapter – Mathaji Talks English – Arjuna Vishada Yogam

2nd Chapter – Mathaji Talks English -Sankhya Yogam

3rd Chapter – Mathaji Talks English -Karma Yogam


4th Chapter – Mathaji Talks English – Gnana Yogam