Hanuman Chalisa – Mathaji Talk (Hindi)

By | May 18, 2013
Rama chandraya janaka rajaja manoharaya – Mangala Harathi – Hindi

रामचन्द्राय जनक -राजजा-मनोहराय  मामकाभीष्टदाय महित मङ्गलं ||

कोशलेशाय मन्दहास दासपोषणाय  वासवादि विनुत सर्वराय मङ्गलं ||

विमलरूपाय विविध वेदान्तवेद्याय  सुमुखचित्त कामिताय शुभ्र मङ्गलं ||

चारुकुन्कुमोपेत चन्दनादि चर्चिताय  हारकाशोभिताय भूरि मङ्गलं ||

ललितरत्न कुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय  जलजसद्रुशदेहाय चारु मङ्गलं ||

देवकीपुत्राय देवदेवोत्तमाय छावजात  गुरुवराय भव्य मङ्गलं ||

पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्राननाय  अण्डजात वाहनाय अतुल मङ्गलं ||

रामदासाय मृदुलहृदयकमल वासाय  स्वामि भद्रगिरि वराय सर्व मङ्गलं ||