Mathaji’s Hanuman Deeksha Ceremony 18-3-2014.- Japali,Tirumala. (photo)

By | March 21, 2014

2017  Hanuman  Deeksha Praramba date  11-4-2017 @ Peetam

16-3-2014 to 18-3-2014…….Tuesday & Hastha Nakshathram 12 noon To 1pm Adugula Pradakshina or Adi Pradakshina {by doing Pradakshinam- step by step} at JAABAALE SRI ANJANEYA TEMPLE, TIRUMALA,TIRUPATI, AP.,

 

[nggtags gallery=Deeksha-Ceremony-2014 ]